top of page
child_model

Kinderen en jongeren

Weer lekker in je vel zitten.

In aangepaste vorm is regressietherapie/coaching ook heel geschikt voor kinderen en jongeren. Vaak zien we bij deze doelgroep nog sneller resultaat dan bij volwassenen.

Kinderen en jongeren komen om verschillende redenen in mijn praktijk: onverklaarbare buikpijn of hoofdpijn, pesten of gepest worden, steeds terugkomende enge dromen, steeds ruzie met dat ene broertje of zusje, bang voor het donker of andere angsten, niet aangeraakt willen worden, boosheid, faalangst, weinig zelfvertrouwen, niet naar school willen, hooggevoeligheid (HSP), e.d.

Vooral jonge kinderen, maar soms ook oudere kinderen en jongeren, hebben regelmatig herinneringen aan vorige levens of het tussenbestaan. Alleen wanneer ze hier ook last van hebben (bijvoorbeeld door enge dromen of angsten) is regressietherapie zinvol. Hebben ze er verder geen last van, maar vertellen ze gewoon zo nu en dan hun verhaal? Dan is luisteren zonder oordeel het belangrijkste. Trek het verhaal niet in twijfel en ook veel doorvragen is niet nodig, vooral luisteren.

Bij het werken met kinderen en jongeren gebruik ik verschillende werkvormen en materialen: tekenen, kleien, zandspel, poppen en knuffels, verkleden, visualisatie-oefeningen, geleide fantasie of meditatie, verhalen en voor jongeren ook pentalogie en werken met een medicijnwiel e.d. Daarnaast kunnen jongeren vaak ook prima een “gewone” regressiesessie doen, wel is de duur van de sessie dan maximaal 1,5 uur inclusief voor- en nagesprek.  Welke werkvorm ik inzet verschilt per sessie en stem ik af op het kind of de jongere.

Ik werk graag met kinderen en jongeren, ik kan er mijn creativiteit in kwijt en hoewel ze het (nog) niet altijd goed in woorden kunnen uitdrukken, weten ze zelf vaak heel goed waar het probleem zit en wat ze daar aan kunnen doen. Maar wat ik graag doe maakt eigenlijk niet uit. Het belangrijkste is dat het kind/de jongere zich bij mij op zijn/haar gemak voelt en ook graag met mij wil werken. Ik doe geen sessies met kinderen en jongeren die “moeten” van hun ouders maar zelf niet willen.

Na een gezamenlijke intake met kind en ouder doe ik de sessies/coaching over het algemeen alleen met het kind.  Een sessie duurt een uur en na afloop vertellen we samen wat we hebben gedaan.


Kinderen spiegelen ook vaak de thema's van ouders. Het kan dan ook voorkomen dat ik na de intake of na een aantal sessies de ouder(s) uitnodig voor een sessie.

Naast de basisopleiding voor regressie- en reïncarnatietherapie waar ook het werken met kinderen aan bod komt, heb ik diverse workshops gevolgd gericht op het werken met kinderen, onder andere regressietherapie met tieners van Trisha Caetano, het lezen van kindertekeningen en geboortetrauma's. Daarnaast volg ik intervisies bij Tineke Noordergraaf, zij is regressietherapeut en gespecialiseerd in het werken met kinderen. En als loopbaanbegeleider in het voortgezet en middelbaar onderwijs heb ik veel ervaring in het werken met jongeren.

Kinderen en jongeren: Diensten
bottom of page