top of page
Image by Roman Kraft

Voorouderheling en familie erfenissen

Om de weeffouten in jouw voorouderlijn te herstellen

Wil jij een punt zetten achter steeds terugkerende problemen en thema’s in jouw familie? Niet goed verwerkte trauma’s in je voorouderlijn kunnen flink doorwerken in jouw leven, zowel op fysiek als mentaal niveau. En onze voorouders hebben nogal wat meegemaakt wat door kan werken, denk bijvoorbeeld aan oorlog, hongersnood, watersnoodramp, armoede, familieruzies, “zondigen” in de ogen van de kerk, miskramen, ongevallen etc.


Vaak was er geen tijd en ruimte om dit te verwerken. Overleven was al moeilijk genoeg. Ontkennen, er niet over praten, agressief gedrag en andere overlevingsstrategieën waren op dat moment vaak de enige manier om er mee om te gaan. Helaas met als resultaat dat dit blijft doorwerken in de generaties die volgen. 'The past lives within the present, and our ancestors breathe through our children, ‘ schreef Elif Shafak. Gelukkig zijn er manieren om deze patronen te ontdekken en te doorbreken!


Bij voorouderwerk combineren we regressietherapie met technieken uit familieopstellingen en NLP-oefeningen. We onderzoeken waar de blokkade(s) zitten, helen oude pijn, werken aan de ladingen en doen het nodige energiewerk. Soms is het de lading van een gebeurtenis die fysiek of mentaal doorwerkt (bijvoorbeeld steeds terugkerende knieklachten, een ongewenst eetpatroon of problemen met geld). Soms hebben we ook te maken met een entiteit: een overleden familielid die is blijven hangen en overspringt van het ene familielid naar het andere.


Afhankelijk van het thema kunnen we in één sessie vaak al veel bereiken: oude pijn helen en het patroon doorbreken. Soms zijn er meerdere sessies nodig, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een eigen vorig leven nog resoneert met de problemen in de familielijn of wanneer er meerdere blokkades in de lijn zitten.


Het resultaat van een vooroudersessie? Belemmerende gedragspatronen kunnen verdwijnen als sneeuw voor de zon, relaties met familieleden herstellen en vaak ervaar je veel meer rust in je lijf.


Ook wanneer je elders een opstelling hebt gedaan, maar dit nog niet het gewenste resultaat oplevert kan een sessie goed helpen om net dat laatste stukje informatie te vinden en energiewerk te doen waardoor je wel resultaat ervaart.

Voorouderheling en familie erfenissen: Diensten

'The past lives within the present, and our ancestors breathe through our children.'

Elif Shafak

Voorouderheling en familie erfenissen: Beroemd citaat
bottom of page